Khoảnh khắc đáng nhớ tại Israel 4/2013 - Hotkids Việt Nam