Giáo Dục Sớm Theo Phương Án 0 Tuổi - Hotkids Việt Nam

Giáo Dục Sớm Theo Phương Án 0 Tuổi

“Khi con có lòng hiếu kỳ và tập trung chú ý vào sự việc nào đó, tôi liền nắm lấy cơ hội và dạy bảo cháu. Tôi đọc to và viết chúng ra giấy bất cứ khi nào có thể. Tuy cách làm này có chút rời rạc và lộn xộn, hoặc có lúc cháu […]

“Khi con có lòng hiếu kỳ và tập trung chú ý vào sự việc nào đó, tôi liền nắm lấy cơ hội và dạy bảo cháu. Tôi đọc to và viết chúng ra giấy bất cứ khi nào có thể. Tuy cách làm này có chút rời rạc và lộn xộn, hoặc có lúc cháu không hoàn toàn lý giải được sự vật mà cháu tập trung chú ý, song tôi chưa bao giờ để lỡ cơ hội dạy con. Tôi cho rằng, giáo dục ngay từ giai đoạn đầu cũng giống như thuật chơi cờ vây, bề ngoài đi một nước cờ vào chỗ này hay chỗ khác, song cuối cùng cũng nhằm mục đích tạo nên một thế trận chiếm lĩnh bàn cờ. Đây chính là hình thức đặc thù của giáo dục sớm“- Tâm sự của một phụ huynh trong nhật ký giáo dục sớm.