Giới Thiệu - Hotkids Việt Nam

Giới thiệu chung

Như vậy quý vị thấy sao? Tất cả đều đi đến bế tắc! Nếu thấy mọi việc rõ ràng, tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Nếu thấy sự việc không rõ ràng, dù có niệm đến cả đời, thân thể rã rời, cũng không giải quyết được gì cả. Có đốt hết hàng tấn nhang cũng không giải quyết được gì, nếu không thấy sự việc rõ ràng. Tôi đã nói rất nhiều lần là phải đối diện, quan sát, thấy cho rõ, sẽ có biện pháp giải quyết. Không phải niệm này, niệm kia, niệm nọ, đọc những câu chú tiếng nước ngoài, rồi cho rằng chúng linh thiêng, giải quyết được vấn đề. Thấy rõ để có giải pháp phù hợp Một trong những nguyên nhân sâu xa của bất đồng giữa cha mẹ và con cái là do người con nhìn cha mẹ mà không thấy đời sống tinh thần của họ, chỉ thấy họ là người già phải ở nhà trông nhà hoặc chơi với mấy đứa nhỏ cho vui, không cần phải lo làm việc. Con cái không biết rằng, đối với người lớn tuổi, công việc không còn là nhu cầu để kiếm sống, mà là niềm vui riêng của họ.

Cho nên, khi làm việc thì họ vui, còn không làm việc thì không vui. Đa số con cái chỉ thấy cha mẹ qua ý nghĩ của mình. Quý vị thấy từ ý muốn của mình, và để giải quyết ý muốn của mình, quý vị bắt người khác phải tham gia vào để thực hiện nó và luôn cho rằng cái thấy của mình là đúng. Thậm chí, mình đang bắt cha mẹ tham gia vào để thỏa mãn ý muốn của mình, mà lại nghĩ là đang thỏa mãn cho cha mẹ. Khi đem ý nghĩ, ý muốn riêng của mình áp đặt lên cái thấy, quý vị chỉ thấy mình, nhưng lại tưởng là đang thấy cha mẹ. Vậy nên quý vị mới cho rằng người đã lớn tuổi rồi thì làm việc gì nữa cho mệt thân, làm sao con cái nuôi không nổi. Tôi nói qua thực tế để quý vị thấy có lúc chúng ta có mắt mà hoàn toàn như kẻ mù. Mở mắt ra là thấy mình chứ không thấy ai. Sống chung với những người con có cái nhìn như vậy, tất nhiên người làm cha làm mẹ sẽ rất khó chịu và khổ sở. Bản thân người con không giải quyết được bất đồng trong mối quan hệ giữa hai bên nên cũng thấy đau khổ. Nhưng toàn bộ sự khổ đau này là chuyện không có thật. Do thiếu cái nhìn rõ ràng về nguồn gốc của bất đồng nên họ đã vô tình xây dựng nên khung cảnh khổ đau này.

Tôi nói qua thực tế để quý vị thấy có lúc chúng ta có mắt mà hoàn toàn như kẻ mù. Mở mắt ra là thấy mình chứ không thấy ai. Sống chung với những người con có cái nhìn như vậy, tất nhiên người làm cha làm mẹ sẽ rất khó chịu và khổ sở. Bản thân người con không giải quyết được bất đồng trong mối quan hệ giữa hai bên nên cũng thấy đau khổ. Nhưng toàn bộ sự khổ đau này là chuyện không có thật. Do thiếu cái nhìn rõ ràng về nguồn gốc của bất đồng nên họ đã vô tình xây dựng nên khung cảnh khổ đau này.

Như vậy quý vị thấy sao? Tất cả đều đi đến bế tắc! Nếu thấy mọi việc rõ ràng, tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Nếu thấy sự việc không rõ ràng, dù có niệm đến cả đời, thân thể rã rời, cũng không giải quyết được gì cả. Có đốt hết hàng tấn nhang cũng không giải quyết được gì, nếu không thấy sự việc rõ ràng. Tôi đã nói rất nhiều lần là phải đối diện, quan sát, thấy cho rõ, sẽ có biện pháp giải quyết. Không phải niệm này, niệm kia, niệm nọ, đọc những câu chú tiếng nước ngoài, rồi cho rằng chúng linh thiêng, giải quyết được vấn đề. Thấy rõ để có giải pháp phù hợp Một trong những nguyên nhân sâu xa của bất đồng giữa cha mẹ và con cái là do người con nhìn cha mẹ mà không thấy đời sống tinh thần của họ, chỉ thấy họ là người già phải ở nhà trông nhà hoặc chơi với mấy đứa nhỏ cho vui, không cần phải lo làm việc. Con cái không biết rằng, đối với người lớn tuổi, công việc không còn là nhu cầu để kiếm sống, mà là niềm vui riêng của họ.

Như vậy quý vị thấy sao? Tất cả đều đi đến bế tắc! Nếu thấy mọi việc rõ ràng, tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Nếu thấy sự việc không rõ ràng, dù có niệm đến cả đời, thân thể rã rời, cũng không giải quyết được gì cả. Có đốt hết hàng tấn nhang cũng không giải quyết được gì, nếu không thấy sự việc rõ ràng. Tôi đã nói rất nhiều lần là phải đối diện, quan sát, thấy cho rõ, sẽ có biện pháp giải quyết. Không phải niệm này, niệm kia, niệm nọ, đọc những câu chú tiếng nước ngoài, rồi cho rằng chúng linh thiêng, giải quyết được vấn đề. Thấy rõ để có giải pháp phù hợp Một trong những nguyên nhân sâu xa của bất đồng giữa cha mẹ và con cái là do người con nhìn cha mẹ mà không thấy đời sống tinh thần của họ, chỉ thấy họ là người già phải ở nhà trông nhà hoặc chơi với mấy đứa nhỏ cho vui, không cần phải lo làm việc. Con cái không biết rằng, đối với người lớn tuổi, công việc không còn là nhu cầu để kiếm sống, mà là niềm vui riêng của họ.