Khóa học trại hè 3 ngày tại Hồ Mây Park, Vũng Tàu 26-28/7/2019

Bạn muốn con bạn độc lập, sáng tạo, tự tin, vượt khó và làm việc nhóm thì khóa học này là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

 
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Hotkids - Kiến thức đều nằm trong tay bạn! Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
go top
Facebook