Vân tay học - Hotkids Việt Nam

Vân tay học

I. Sinh trắc dấu vân tay là gì ? Sinh trắc dấu vân tay là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về dấu vân tay của con người với tên. Một nhánh nhỏ của sinh trắc học dấu vân tay là: Phân tích nhận dạng dấu vân tay II. Tại sao lại có ngành sinh […]

I. Sinh trắc dấu vân tay là gì ?

Sinh trắc dấu vân tay là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về dấu vân tay của con người với tên. Một nhánh nhỏ của sinh trắc học dấu vân tay là: Phân tích nhận dạng dấu vân tay

II. Tại sao lại có ngành sinh trắc dấu vân tay, Phân tích nhận dạng dấu vân tay ?

Bằng các công trình nghiên cứu thực tế của các nhà khoa học làm trong ngành sinh trắc dấu vấn tay (Dermatoglyphics) chỉ ra rằng dấu vân tay có quan hệ sâu sắc và mật thiết đến não bộ của con người. Bằng việc nghiên cứu dấu vân tay các nhà khoa học có thể tìm ra được những bí ẩn của bộ não con người.

III. Ứng dụng của sinh trắc dấu vân tay, Phân tích nhận dạng dấu vân tay vào thực tiễn như thế nào ?

Sinh trắc học dấu vân tay (Dermatoglyphics) được ứng dụng rộng rãi trong khoa học bảo mật, ình sự. Ngày nay bằng việc phân tích dấu vân tay trên 10 đầu ngón tay các nhà khoa học có thể giải mã được tiềm năng 10 vùng của bộ não của con người từ đó biết được tiềm năng và tính cách bẩm sinh, thông quá đó các nhà khoa học sẽ đưa ra các lời khuyên tốt nhất giúp bạn định hướng nghề nghiệp đúng theo sở trường và khả năng của mình. Hoặc có những phương pháp tác động cần thiết để bạn phát huy sở trường và hạn chế tối đa những điểm yếu của bạn giúp bạn thành công trong cuộc sống.

1.Sinh trắc dấu vân tay đối với giáo dục định hướng nghề nghiệp cho trẻ em, học sinh, sinh viên :

– Giúp khám phá các năng khiếu bẩm sinh, điểm mạnh và điểm yếu của con em bạn (8 LOẠI HÌNH THÔNG MINH)

– Nhận biết được các đặc tính hấp thụ việc học (VAK) của trẻ từ đó xác định được phương pháp dạy và học phù hợp.

– Đánh giá các chỉ số EQ, IQ, CQ, AQ

– Đánh giá các chỉ số liều lĩnh thông qua việc phân tích hai bán cầu não.

– Thiết lập các chương trình học tập cần thiết nhằm giảm thiểu các chi phí cho việc đầu tư vào các khóa học không cần thiết.

– Xây dựng sự tự tin và tính tự lập cho trẻ khi biết rõ tính cách và cách suy nghĩ của trẻ

– Tư vấn cải thiện các bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con trẻ.

2. Sinh trắc học dấu vân tay đối với gia đình :

– Cha mẹ thấu hiểu các năng khiếu bẩm sinh, điểm manh và điểm yếu của con em bạn, từ đó định hướng trẻ phát huy tối đa tiềm năng.

– Tư vấn cải thiện các bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con trẻ.

– Thấu hiểu lẫn nhau – Nâng cao giá trị gia đình

3. Sinh trắc học đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp

– Giúp doanh nghiệp sàng lọc trong tuyển dụng, đánh giá năng lực thực hiện công việc và phong cách của ứng viên

– Khám phá tiềm năng của nhân viên nhằm bố trí đúng người vào đúng vị trí.

– Phát huy tiềm năng nhân viên tạo đột phá cho doanh nghiệp.

– Tư vấn củng cố nguồn nhân lực. Tìm ra các lãnh đạo tài ba.

– Tư vấn đào tạo và phát triển nhân sự